Vilkår for påmelding til medlemsaktiviteter

Omfang

Disse vilkårene gjelder for påmelding til medlemsaktiviteter i regi av Norsk Forening For Nevrofibromatose (NFFNF). Vilkårene gjelder ikke hvis det er andre som er oppgitt som arrangør, og i så fall vil verken påmelding eller betaling skje fra nffnf.no.

Påmelding

Påmelding til medlemsaktiviteter skjer på nffnf.no eller til oppgitt kontaktperson. Fristen for påmelding fremgår av de enkelte aktivitetsbeskrivelsene. NFFNF kan avlyse aktiviteter med for få påmeldte.

Betaling

Betaling dekker egenandel for medlemsaktiviteter. Påmelding bekreftes når transaksjonen er gjennomført med Vipps. Skjer betaling ved fakturering, blir ikke påmelding bekreftet før bankoverføringen er registrert. Ordrebekreftelse sendes elektronisk til oppgitt e-postadresse.

Avmelding

Alle påmeldinger er bindende hvis ikke annet er oppgitt. Egenandelen vil likevel bli refundert såfremt det ikke er påløpt kostander i tilknytning til påmeldingen, f.eks. at flyreise allerede er bestilt. Avmelding skjer til post@nffnf.no. Det enkelte medlem må selv sørge for gyldig reise- og avbestillingsforsikring.

Reklamasjon

Eventuelle mangler skal sendes til post@nffnf.no innen rimelig tid med krav om refusjon av egenandel og/eller andre mangelsbeføyelser. NFFNF skal så snart som mulig ta stilling til kravet. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller forbrukerradet.no.

Endringer og kansellering

NFFNF forbeholder seg retten til å gjøre forholdsmessige endringer i programmet til en medlemsaktivitet. NFFNF kan ikke holdes ansvarlig for endringer/kansellering som skyldes forhold utenfor foreningens kontroll, som blant annet krig, terror, naturkatastrofer, pandemier, brann, ulykker eller streik.

Personvern

Se personvernerklæring.

Kontakt oss

Har du spørsmål om vilkårene eller en påmelding, kan du kontakte oss på post@nffnf.no.