Ungdomsgruppa

Medlemmer av NFFNF I alderen 13-30 år blir automatisk medlem i ungdomsgruppa. Det er en rekke aktiviteter som f.eks Sommerleir, Reiseklubben ungdom, egne aktiviteter med aktivitetsledere på regionale arrangementer både for barn og ungdom. Styret i ungdomsgruppa skal gi råd og veiledning om diagnosen og det å leve med denne til medlemmer i aldersgruppen 13-30 år. Styret skal også arbeide for å komme i kontakt med tilsvarende ungdomsforeninger i andre land.

Ungdomsstyret

Ungdomsleder
Henning B. Pedersen
450 83 461

Styremedlem
Pernille Kramås
954 51 360

Styremedlem
Erlend T. Eikanger
468 52 685

Sekretær
Anette Steen
413 30 035

Styremedlem
Herborg Fredheim
976 09 966

Varamedlem
Eirik Eliassen