Personvernerklæring

I EU har nytt personvernregelverk, General Data Protecting Regulation (GDPR), trådt i kraft 25. mai 2018. Dette regelverket vil sammen med ny norsk personopplysningslov tre i kraft i Norge i løpet av juli 2018. NFFNF tar dine personvernopplysninger på alvor og behandler opplysningene etter gjeldende personlovgivning. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg fra nettsiden vår og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av NFFNF behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagre følgende personopplysninger om medlemmene: Navn, adresse, fødselsdato, kjønn, telefonnummer, e-postadresse, fastlege og diagnose (diagnosene blir kodet inn i systemet med tall og ikke nevnt med navn/ord). For medlemmer som ønsker faktura samlet for eksempel for en familie, registreres også relasjoner mellom medlemmene. For medlemmer som har verv, blir dette også lagret og nevnt i forskjellige dokumenter som er nødvendig for driften av foreningen.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer kun de personopplysninger du har avgitt på innmeldingsskjemaet vårt på nettsiden med tillegg av valgte verv. NFFNF henter ikke inn personopplysninger fra tredjepart.

Informasjonskapsler/cookies

NFFNF benytter seg av informasjonskapsler på vår nettside (nffnf.no). Informasjonskapsler blir brukt til personalisering, pålogging, språkstyring og for statistikk som brukes til forbedring av nettsidene. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på vår nettside ikke fungerer optimalt. Hvis du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel.

Formål med behandlingen

Vi benytter opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser i medlemsavtalen din. Vi benytter opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og tjenester i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, SMS eller postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, fødselsdato, telefon, e-post etc. hvis avgitt, benyttes for å oppfylle medlemsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art (b). Som medlem har du samtykket til at opplysningene brukes til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap, via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss ved å ta kontakt med oss, se gjeldende e- postadresser og personer i styret sine telefonnummer på nettsiden, som kan ta i mot slike henvendelser.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

For å kunne oppfylle våre forpliktelser i medlemsavtalen utleveres nødvendige opplysninger, begrenset til kontaktinformasjon, til våre samarbeidspartnere og internt i organisasjonen:

  • Fylkeslagsledelse
  • Aktuelle hotell for arrangement
  • Bilder og tekst til NF-nytt
  • Klopp AS – medlemssystemleverandør som vi har databehandleravtale med
  • Funkis og Bufdir samt andre tilskuddsgivere vi må rapportere til
  • Frambu, revisor og myndigheter

Utover andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Disse vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap slettes eller anonymiseres etter 3 år. Opplysninger vi ihht lover er forpliktet til å bevare vil bli lagret i perioden lovens krav setter.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger som er registrert ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

E-post: regnskap@nffnf.noleder@nffnf.no
Postadresse: NFFNF (Norsk Forening For Nevrofibromatose) v/ daglig leder Britt Ohrø, Dyrøyveien 817, 7273 Norddyrøy