Om oss

Norsk Forening For Nevrofibromatose (NFFNF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som har eller som er interessert i Nevrofibromatose og eller Schwannomatose. NFFNF er representert i alle landets fylker og har også en egen ungdomsgruppe.

Landsstyret skal lede organisasjonen, ivareta økonomien og organisere likepersonsarbeidet.

Ungdomsstyret skal organisere likepersonsarbeidet for medlemmer mellom 13-30 år.

Fylkeslagene skal drive likepersonsarbeid på fylkes og lokalt nivå.

Likepersonsutvalget skal jobbe for å sikre et godt likepersonsarbeid.

Reiseklubben skal jobbe for å styrke det sosiale miljøet blant medlemmene.

Her finner du en oversikt med andre utvalg, foreningens vedtekter og annen nyttig informasjon.