Likepersonsutvalget

Foreningen jobber kontinuerlig med å sikre et godt likepersonsarbeid. Det er opprettet et likepersonsutvalg som har som oppgave og koordinere og utvikle dette arbeidet.
En likeperson er en som har nevrofibromatose eller pårørende til noen med disse diagnosene. De har erfaringer som kan være til nytte for deg.
Likepersonen har taushetsplikt om personlige forhold. Ta kontakt dersom du ønsker å snakke med noen i samme situasjon.