Landsstyret

Styret har den høyeste myndighet mellom Landsmøtene og skal lede organisasjonen, ivareta økonomien og organisere likepersonsarbeidet. Styret skal gi råd og veiledning til medlemmene og spre kunnskap om diagnosene til skoler, sykehus og andre behandlende institusjoner. Styret skal også jobbe for å opprette kontakt med foreninger i andre land.

Styremedlemmer

Leder, Britt Ohrø, 412 02 906

Styremedlem, Herborg Fredheim, 979 09 966

Styremedlem, Henning B. Pedersen, 450 83 461

Økonomiansvarlig, Berit Valen, 900 18 270

Styremedlem, Jan Ryen, 412 64 937

Varamedlem, Ellen Terese Nilsen, 452 15 009

Sekretær, Per Kåre Vestre, 452 86 163

Styremedlem, Tone Rønnevig, 915 85 694

Varamedlem, Jan Ove Fredheim, 900 17 161