Norsk Forening For Nevrofibromatose

Org.nr.971 563 842
Bankgiro
6019 05 38403

E-post

post@nffnf.no

Fakturaadresse

Inste Holen 83 B
6011 Ålesund

Telefon

412 02 906

Postadresse

Dyrøyveien 817
7273 Norddyrøy

Britt Ohrø

Leder
412 02 906

Berit Valen

Økonomi og medlemskap
900 18 270

Henning Pedersen

Ungdomsleder
450 83 461

Likepersonsutvalget

Kontakt oss for råd og støtte på telefon 412 02 906