Fylkeslag

Fylkeslaget har som hovedoppgave å drive likepersonsarbeid på fylkes- og lokalt nivå. Det arrangeres sosiale treff, flere også med faglige innhold. I tillegg spre kunnskap om diagnosene til skoler, sykehus og andre behandlende institusjoner innenfor fylket.

Fylkesledere

NF Agder, Vestfold, Telemark
Brit-Wenche Carlsen

NF Innlandet
Arve Granum

NF Møre og Romsdal
Steinar Dahlen

NF Nordland, Troms, Finnmark
Jørn Thomas Hansen

NF Oslo og Viken
Katrine Takvam

NF Rogaland
Terje Øgreid

NF Trøndelag
Bjørn Nybrodahl

NF Vestland
Ove Vestheim