Fylkeslag

Fylkeslaget har som hovedoppgave å drive likepersonsarbeid på fylkes- og lokalt nivå. Det arrangeres sosiale treff, flere også med faglige innhold. I tillegg spre kunnskap om diagnosene til skoler, sykehus og andre behandlende institusjoner innenfor fylket.

Fylkesledere

NFFNF Agder, Vestfold og Telemark
Leder: Brit-Wenche Carlsen
E-post: avt@nffnf.no
NFFNF Nordland, Troms og Finnmark
Leder: Jørn Thomas Hansen
E-post: nord@nffnf.no
NFFNF Trøndelag
Leder: Bjørn Nybrodahl
E-post: trondelag@nffnf.no
NFFNF Innlandet
Leder: Arve Granum
E-post: innlandet@nffnf.no
NFFNF Oslo og Viken
Leder: Katrine Takvam
E-post: ov@nffnf.no
NFFNF Vestland
Leder: Ove Vestheim
E-post: vestland@nffnf.no
NFFNF Møre og Romsdal
Leder: Karl Otto Eidseter
E-post: more@nffnf.no
NFFNF Rogaland
Leder: Terje Øgreid
E-post: rogaland@nffnf.no