Medlemskap

Har du eller noen i din familie nevrofibromatose eller schwannomatose er du velkommen i foreningen vår. Men også andre som vil støtte vårt viktige arbeid kan bli medlem. Medlemskap koster 300 kr i året.

Få innsikt

Få nyttig råd og veiledning. Delta på kurs, konferanser og arrangementer.

Reis med oss

Bli med Reiseklubben på tur og opplev Europa sammen med andre medlemmer.

Vær sosial

Delta på samlinger for barn, ungdom og voksne.

Få medlemsblad

I NF-Nytt  kan du lese om vårt likepersonsarbeid. Medlembladet utgis i desember hvert år.