Medlemskap

Har du eller noen i din familie Nevrofibromatose eller Schwannomatose er du velkommen i foreningen vår. Andre som vil støtte vårt viktige arbeid, kan også bli medlem.

Enkeltmedlem  kr 400,-

Ved familiemedlemskap faktureres + kr. 100,- pr ekstra medlem i husstanden.

 

  

Få innsikt

Få nyttig råd og veiledning. Delta på kurs, konferanser og arrangementer.

Reis med oss

Bli med Reiseklubben på tur og opplev Europa sammen med andre medlemmer.

Vær sosial

Delta på samlinger for barn, ungdom og voksne.

Få medlemsblad

I NF-Nytt  kan du lese om vårt likepersonsarbeid. Medlembladet utgis i desember hvert år.