Medlemskap

Har du eller noen i din familie Nevrofibromatose eller Schwannomatose er du velkommen i foreningen vår. Andre som vil støtte vårt viktige arbeid, kan bli medlem.

ENDRING AV MEDLEMSKONTINGENTEN FRA 2023 

Hovedmedlem
Er et personlig medlemskap for alle over 13 år.
Du blir også automatisk medlem i fylkeslaget der du bor.

Pris: kr 400,-  pr år

Husstandsmedlem
Et personlig medlemskap for alle uansett alder. 
Medlemskapet registreres med fødselsår og adresse og må være tilknyttet et eksisterende hovedmedlem som er registrert på samme adresse i folkeregisteret.

Pris: Kr 100,- pr år 

Eksempel
For en familie på 4 pers.  som bor på samme adresse så koster medlemskapet;

Et hovedmedlem                    kr 400,-
Tre husstandsmedlem          kr 300 ,-

Totalt pr. år kr 700,-  

Få innsikt

Få nyttig råd og veiledning. Delta på kurs, konferanser og arrangementer.

Reis med oss

Bli med Reiseklubben på tur og opplev Europa sammen med andre medlemmer.

Vær sosial

Delta på samlinger for barn, ungdom og voksne.

Få medlemsblad

I NF-Nytt  kan du lese om vårt likepersonsarbeid. Medlembladet utgis i desember hvert år.