Annet

Her finner du en oversikt med andre utvalg, foreningens vedtekter og annen nyttig informasjon.

Hva gjør Valgkomiteen?

Valgkomiteen skal samarbeide med Landsstyret  og Ungdomsstyret for å finne kandidater. Styrene kjenner foreningens arbeidsoppgaver, rutiner og utfordringer best. De har oversikt  over hva som som må forsterkes når det gjelder styrenes kompetanse. Valgkomiteen skal uavhengig av styret gi sin innstilling til Landsmøtet.

Valgkomiteen for LS

Valgkomiteen for US

Kan jeg få NF-nytt?

Er foreningens medlemsblad som kommer ut i desember hvert år. Her finner du lesestoff om tilbud, aktiviter, faglige saker, samt nyheter fra ungdomsgruppa og fylkene. Du kan sende inn stoff til redaksjonen@nffnf.no.

Kan man få støtte for kompetanseheving?

Landsstyrets fond tildeler støtte for å iverksette tiltak som vil gi opplæring, kompteanseutvikling eller økt livskvalitet.


Statuetter for fond.

  1. Norsk Forening For Nevrofibromatose har opprettet et fond hvis formål er å tildele støtte til medlemmer etter søknad.
  2. Fondet er finansiert med pengegaver og midler som er overført fra Landsstyret (LS).
  3. Fondet skal disponere øremerkede midler til gitte formål.
  4. Bare medlemmer som har NF1, NF2 eller Schwannomatose kan søke.
  5. Medlemmene kan søke om støtte til tiltak som vil gi opplæring, kompetanseutvikling eller økt livskvalitet. Tiltakene skal være konkrete prosjekter, kurs eller aktiviteter som skal være tidsavgrenset.
  6. Søknadsfristene er senest en måned før.
  7. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av;
   a) formålet med søknaden
   b) støttebeløp
   c) kostnader
  8. Søknadene sendes via våre websider leder@nffnf.no
  9. Søknadene behandles av LS v/leder og økonomiansvarlig
  10. Hver person kan bare søke fondet om støtte en gang i året.
  11. Rapport om fondsmidler og tildelt støtte legges fram hvert år på landsmøtet og omtales i årsberetningen.
  12. Endringer i statuttene skal vedtas av LS
  13. LS kan når som helst bestemme at fondet skal oppløses

Hvordan kan jeg nominere noen til Ildsjelprisen?

Hvert år tildeles Ildsjelprisen til et medlem som har vært aktiv i laget minst 10 år og som har gjort en innsats utover det som normalt kan forventes. Gi din stemme til årets Ildsjel. Skriv navn og adresse og begrunn hvorfor personen fortjener Ildsjelprisen.

Hvordan melder jeg adresseendring som medlem?

Er du medlem og har endret adresse, kan du melde flytting til økonomi og medlemskap.

Hvor kan jeg lese e-poster som er sendt til min @nffnf.no-adresse?

Hvis du er tildelt en @nffnf.no-adresse, kan du bruke webmail eller setter opp e-postkonto på din egen PC eller mobil.

Hvor finner jeg interne dokumenter?

Hvis du er tildelt en Office-bruker, finner du interne dokumenter som du er gitt tilgang til i Teams. Dette krever at du har lastet ned og installert Teams på din PC eller mobil. Her finner du opplæringsvideoer for hvordan man bruker Teams.