Helse Bergen holder ett læring- og mestringtilbud for personer og pårørende med Nevrofibromatose 2.

HelseBergen sier følgende om påmelding:

Påmelding

Hvis du er pasient ved Haukeland kan du ringe for påmelding (55 97 56 91).

Hvis du ikkje er pasient her kan du ringe for påmelding, men du trenger ein tilvisning frå lege i tillegg.

Denne kan sendast elektronisk til Nevrloklinikken, nevrologisk poliklinikk. Merk tilvising med pasientopplæring.

Du får stadfesting på plass

Vennlegast meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov.  Pårørande treng ikkje eiga tilvising.

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Kursets program

Torsdag 12.september:
Sted Haukeland Hotel
16.00 – 18.00
16.00: Velkommen, Presentasjoner, Gjennomgang av helgas program
16.30: Grupper:
• Oppfølging av helsevesenet. Hvordan fungerer dette for deg?
• NFFNF ønsker en tettere samarbeid med våre medlemmer som er berørt av NF2. Hva ønsker dere vi bør gjøre?
18.00:  Utflukt til Ulriken
20.00: Middag og sosialt samvær

Fredag 13.september på Lærings- og mestringssenteret
09.30 – 10.00: Velkommen 
10.00 – 10.45: Om Nevrofibromatose 2 ved lege 
10.45 – 11.00: Pause 
11.00 – 11.30: Behandling/forskning ved lege 
11.30 – 12.15: Lunsj 
12.15 – 12.45: Informasjon fra sosionom 
12.45 – 13.00: Pause 
13.00 – 13.30: Brukerhistorie 
13.30 – 14.00: Informasjon av audiograf 
14.00 – 14.15: Pause 
14.15 – 14.45: Informasjon av genetiker 
14.45 – 15.00: Evaluering og avslutning 

For ytterligere informasjon se Helse Bergens