Medisinske Nyheter

Nyhetsbrev fra Frambu

By 28. mai 2024No Comments


Informasjon fra Frambu
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Alt-tekst

– nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Frambulogoen med teksten ''Frambukonferansen'' under

Utagerende atferd og vold mot søsken

Hvordan påvirkes barn og unge som utsettes for fysiske eller verbale angrep fra et søsken med nevroutviklingsforstyrrelse eller utviklingshemning av dette? Og hvordan kan voksne rundt hjelpe dem? Det ønsker Frambu og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo å få mer kunnskap om. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med søsken mellom 18 og 35 år som har opplevd slik atferd i oppveksten. Kan du hjelpe oss?

Bildetekst

Gratis nettkurs: Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker

Jobber du med noen som har en svært sjelden kromsom- eller genforandring som gir flere ulike vansker? I dette nettkurset deler vi kortfattet kunnskap om hvordan fagpersoner, tjenesteytere og beslutningstakere kan legge til rette for en god hverdag for personer med slike diagnoser. Kurset tar ca 45 minutter å fullføre.

Forslag til kurs fra Frambu i 2025

Frambu er opptatt av å tilby relevante tjenester og nå aktuelle målgrupper. Hvert år arrangerer vi derfor fysiske samlinger for personer med diagnose, pårørende og fagpersoner på Frambu, og digitale fagkurs og webinarer som kan følges fra hvor som helst. Vi tilbyr også jevnlig nye nettkurs. For at tilbudene skal være så nyttige som mulig, inviterer vi hvert år alle interesserte til å sende inn ønsker og forslag. Deretter lager vi utkast til kursplan for det kommende året. Nå er forslaget til kursplan for 2025 klart. Gi oss tilbakemelding innen 31. mai hvis du har reaksjoner på målgruppe, fokus eller tidspunkt for kursene.

Bilder fra fjorårets Frambukonferanse, som viser forelesere på talerstolen, publikum i salen og pause-samtaler rundt bord i atriet på Frambu

Hvilken betydning har det å få en diagnose?

Er det å få en sjelden diagnose til nytte eller en byrde? Det vil vi diskutere på årets Frambukonferanse onsdag 19. juni. Målet med dagen er å øke oppmerksomheten og kunnskapen om sjeldne diagnoser. Det er gratis å delta, og det blir mulig å følge innleggene både på Frambu og digitalt. Håper vi ses!

Webinar

Ataxia telangiectasia


Kurs på Frambu

27. – 31. mai 2024

Søknadsfrist: utløpt

Webinar

Ataxia telangiectasia

 

Fagkurs (fysisk og digitalt)
28. mai 2024

 

Påmeldingsfrist: snarest

 

Webinar

Overvekstsyndromer
(0-16 år)


Kurs på Frambu

3. – 7. juni 2024

Søknadsfrist: utløpt

Webinar

Frambukonferansen 2024: Sjelden diagnose – til nytte eller en byrde?

 

Fagkurs /fysisk og digitalt)
19. juni 2024

Påmeldingsfrist: 19.06.2024

Webinar

Frambuleir

 

3 ulike leire
sommeren 2024 

Søknadsfrist: Utløpt

Webinar

Turners syndrom (0-16 år)


Kurs på Frambu

26. – 30. august 2024

Søknadsfrist: 07.06.2024

Webinar

Turners syndrom


Fagkurs (fysisk og digitalt)

28. august 2024

Påmeldingsfrist: 17.08.24

Webinar

Arvelig ataksi og arvelig spastisk paraparese (18+)


Kurs på Frambu 

2. – 4. september 2024

Søknadsfrist: 14.06.24

Webinar

Arvelig ataksi


Fagkurs (fysisk og digitalt)

3. september 2024

Påmeldingsfrist: 24.08.2024

Du finner mer informasjon om og fra Frambu på frambu.no og her:

Facebook Twitter Instagram YouTube Vimeo Spotify