Årsmøtet vil bli avhold på Quality Airport Hotel Værnes 13.04.2024 kl 18.30  i forbindelse med regionstreffet for Nord, midt og vest. 

Det er også mulig å delta på møtet via teams. Det sendes ut link til årsmøtet dagen før til de som melder seg for å delta på teams. Påmelding til nord@nffnf.no innen 05.04.2024. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes foreningen senest 22. mars til:

NFFNF Nordland, Troms og Finnmark Fylkeslag

v/leder Jørn Thomas Hansen

Mob: 91174738                                                                                            

e-post: nord@nffnf.no