Medisinske Nyheter

Koselugo (selumetinib) til behandling av symptomatiske inoperable pleksiforme nevrofibromer (PN) hos pediatriske pasienter med nevrofibromatose type 1 (NF1) i alderen 3 år og eldreKoselugo

By 8. oktober 2023No Comments