ILDSJELPRISEN 2023.

Kjenner dere noen som fortjener denne prisen i NFFNF Foreningen

Ildsjelprisen tildeles medlem som har vært aktiv i laget minst 10 år og som har gjort en innsats utover det som normalt kan forventes.

Gi din stemme til årets ILDSJEL.

Skriv navn og begrunn hvorfor personen fortjener Ildsjelprisen.

Sendes til herborg.fredheim@nffnf.no