Hei

Vi ønsker velkommen til årsmøte ved Folkets Hus i Molde
den 12 februar 2023  klokka 14.  Vedlagt finner du saksdokumenter og innkallelse.
Dessverre pga. uforutsatte hendelser så mangler Revisor sin berettning.
Denne vil bli vedlagt på årsmøtet.

Vel møtt

— 
Med Vennleg Helsing
Steinar D. VidnesInviterte: Alle medlemmer i NFFNF Møre og Romsdal
Men dette inviterer vi til Årsmøte, med påfølgende Pizza på Milano

Sted Folkets hus Molde, Storgata 9, 6413 Molde 

Saksliste:

Sak 01: Godkjenning innkalling og saksliste:
Sak 02. Valg av møteleder, referent og tellekorps:
Sak 03. Årsrapport:
Sak 04. Regnskap 2022
Sak 05. Budsjett for 2023
Sak 06. Eventuelt (Saker sendes inn til styret innen 1.februar) Sak 07. Valg

Valgkomitéens innstilling:

Leder: Steinar Dahlen Vidnes (to år, 2025)
Sekretær: Lillian Karin Stafseth Ognøy (to år, 2025)
Kasserer: *(er år, 2024)
Styremedlem: Bjørn – Helge Bråten (ikke på valg, 2024)
Ungdoms representant: **(et år, 2024)
Vara: Aina Myrvik (et år, 2024)
*Styret ber årsmøte om fullmakt til å prøve finne kasserere løpet av året.

**Styret ber årsmøte om fullmakt til å finne en ungdomsrepresentant i løpet av året om vi finner det nødvendig.

page2image48477600

Valg av valgkomité:

Det er liten interesse for å sitte i valgkomitéen, selv om det er nødvendig. Det er lite gunstig at styret selv sitter som valgkomite. Derfor kommer sittende styret med tre forslag:

Forslag 1: Det sittende styrets medlemmer som ikke er på valg fungerer som valgkomite. 
Forslag 2: Noen på årsmøtet sier seg villig til å sitte i valgkomten

Valg av Revisor: Da når værende revisor har tregt seg trenger vi ny revisor. Arve Granum sa seg kun villig til å ta 2022 regnskapet.
Forslag: Vi innstiller Jan Ove Fredheim som revisor for 2023

Har dere saker dere ønsker behandlet, sendes dette til: more@nffnf.no innen 01.februar.

Vi ønsker også tilbakemelding om allergier og annet vi kan tilrettelegge innen samme dato. 

Gjerne meld fra at du kommer til årsmøtet.
Trenger dere hjelp til å finne frem, ta kontakt med Steinar på: 942 22 057

Styret NFFNF 2022 Ved
Steinar Dahlen Vidnes

Årsmøtedokumenter