NFFNF Agder, Vestfold og Telemark inviterer til årsmøte med hyggelig samvær med mat og drikke

Sted:                         
Furulund Kro                                          
Stokke Ravei 158, 3160 Stokke                                       

Tid:                            
Lørdag 18. februar 2023 kl 13.00  

Åpning med praktiske opplysninger med hensyn til gjennomføring av årsmøte.
Sak 1/22                                      
Konstituering                                                        
Valg av møtefunksjonærer: –         
1 møteleder –         
1 referent –         
2 personer til tellekorps –         
2 protokollunderskrivere

Sak 2/22                                      
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3/22                                      
Godkjenning av årsberetning

Sak 4/22                                      
Godkjenning av regnskap

Sak 5/22                                      
Innkommende forslag

Sak 6/22                                      
Godkjenning av aktivitetsplan

Sak 7/22                                      
Godkjenning av budsjett

Sak 8/22                                      
Valg Leder og styremedlemmer velges for 2 år, varamedlemmer, revisor og valgkomite velges for 1 år                

Leder:                              Brit Wenche Carlsen                på valg              

Styremedlem:               Anne Marie Ruud                      ikke på valg              

Styremedlem:               Merete Kristiansen                   på valg               Styremedlem:               Anette Weggesrud Steen        ikke på valg             
Styremedlem:               Jan Carlsen                                  på valg              
Varamedlem:                Michelle Thornholm                 ikke på valg              
Varamedlem:                Karen-Elise Kristensen             på valg              

Valgkomite:                   Torill Holmer                               på valg                                                         
Toril Rørdam                               på valg              

Revisor:                           Svein Rørdam                              på valg                              

Alle medlemmer som har fylt 13 år, og som har betalt medlemskontingent for 2022, har stemmerett, tale- og forslagsrett, og rett til å la seg velge til representant.    

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret innen 10. FEBRUAR 2023.

De kan sendes på e-post: brit.carlsen@nffnf.no                         

Etter årsmøtet blir det servert mat og drikke.

Til slutt vil vi minne om vår felles facebookgruppe ”NFFNF Agder, Vestfold og Telemark”.

VI ANBEFALER SAMKJØRING TIL ÅRSMØTET  

Trykk her for å melde dere på dette arrangementet 🙂