Innkalling til årsmøte 2023 for NFFNF Oslo og Viken  

Vi ønsker alle medlemmer i NFFNF Oslo og Viken velkommen til årsmøte.    

Dato: Søndag 16.04.2023  
Tidspunkt: 12:00  
Sted: Kunnskapssenteret, Otto Sverdrups Plass 4, 1337 Sandvika (ligger 1 minutts gange fra Sandvika stasjon) 

Etter årsmøtet går vi til Sandvika bowling og tar ett par runder med kula.  

Program:  
Kl: 11:30: Registrering  
kl 12:00: Årsmøtet begynner  
Kl 13:00: Foredrag av Thovald Steen (se info lenger ned) 
Kl 14:00: Lunsj og erfaringsutveksling  
Kl 15:30 Bowling for de som ønsker det   


Saksliste 

Sak 1
Åpning med praktisk info 

Sak 2 Konstituering  
Valg av møtefunksjonærer:  
1 møteleder
Referent 
2 protokollunderskrivere
2 tellekorps  

Sak 3
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 4
Godkjenning av årsberetning for 2022 

Sak 5
Godkjenning av regnskap for 2022 

Sak 6
Behandle eventuelle forslag til vedtektsendringer 

Sak 7 Behandle eventuelle innkomne forslag 

Sak 8
Valg av styre (nåværende i parentes)  –
Leder, ikke på valg (Katrine Takvam) –
Sekretær, på valg (Ellen Terese Nilsen) –
Økonomiansvarlig, ikke på valg (Reidunn Hilde Stormo) – Styremedlem ikke på valg (Anke Ringkjøb) –
Ungdomsrepresentant, ikke på valg (Natalie Stjernen)  – Styremedlem, på valg (Hege Midtun Volldal)  –
Styremedlem, på valg (Anne Merete Hallan) –
Varamedlem, på valg (Silje Morland)   
Revisor, på valg (Vigdis Dale)   
Valg av valgkomite: – ? – ? 

______________________________________________

Saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være mottatt av fylkesstyrets leder innen 25.03.2023  
Har du forslag til kandidater til styret, må dette være mottatt av styrets leder innen 25.03.23.
Sendes NFFNF Oslo og Viken v/Katrine Takvam, Hagebyveien 7, 3050 Mjøndalen eller på e-post ov@nffnf.no  

PS: Ved ønske om å lese NFFNF sine vedtekter ligger disse på internettsiden til foreningen, www.nffnf.no   

Påmelding:     
Påmeldingsfrist: 26.03.2023  

Årsmøtepapirer vil bli sendt ut til de påmeldte på mail 2 uker før møtet

Foredrag med Thorvald Steen 
Til årsmøtet for NFFNF Oslo Viken kommer den kjente forfatteren Thorvald Steen. Han har skrevet en rekke bøker for både voksne og barn, i tillegg til lyrikk, essays, noveller og skuespill. Steen har mottatt en rekke priser og utmerkelser for sitt forfatterskap både her I Norge og også i Frankrike, Argentina og Tyrkia. Men det er på bakgrunn av Thorvald Steen sin egen erfaringen at han selv har en arvelig genetisk sykdom, at han kommer til oss. Steen var 16 år da han fikk vite at han hadde den alvorlige diagnosen progressiv muskeldystrofi av typen facioscapulohumeral. To av bøkene hans, Det hvite badehuset (2017) og Det siste fotografiet (2019) tar utgangspunkt i hans egne erfaringer med dette og som vil danne grunnlaget foredraget han vil holde for oss. Bøkene tar for seg temaer som skam, selvforakt, tabu og det å være annerledes knyttet til å en slik synlig sykdom. Hva er normalt og normalitet? De handler også om prosess, tilgivelser og (selv)aspekt. Etter innlegget hans vil vi legge til rette for en fortrolig og trygg samtalekontekst for de av dere som ønsker å dele tanke, refleksjoner og erfaringer oss medlemmer imellom med det å ha nervrofibromatose.

Vi understreker at om du ønsker kun å være med som lytter og ikke ønsker å dele noe, er du selvsagt like hjertelig velkommen til årsmøtet vårt for det.    

Bevertning til de som deltar på årsmøtet     

 _________________________________________ 

*Adgang til årsmøtet har alle som er medlemmer i NFFNF og har betalt medlemskontingent.   
*Alle medlemmer som tilhører fylkeslaget og som har fylt 13 år har stemmerett, tale- og forslagsrett og rett til å la seg velge til representant.   
*Vedtak utenom vedtektsendringer fattes med alminnelig flertall.   
*Vedtektsendringer kan bare foretas av Landsmøtet og vedtas med 2/3 flertall.   
*Valg skal være skriftlig når det er flere enn en kandidat til et verv, eller dersom en eller flere stemmeberettigede ber om det.
*Alle valg er for 2 år dersom ikke annet er angitt.   
*Medlemmer som ønsker å ta opp saker på årsmøtet, må sende skriftlig forslag til fylkesstyret senest 3 uker før møtet.    

Velkommen!  

Mjøndalen 26.01.2023  Styret i NFFNF Oslo og Viken 
v/Katrine Takvam   

Meld deg på med å trykke her 🙂