NFFNF Nordland, Troms og Finnmark Fylkeslag ønsker herved medlemmene velkommen til
Årsmøte på Scandic Bodø lørdag 11.03.2020 kl 17:00.
Dersom man ikke kan delta fysisk, kan dere delta via Teams. Meld dere på med knappen under dersom du ønsker dette.

Saksliste:

Sak 1: Åpning med praktiske opplysninger med hensyn til gjennomføring av årsmøtet.

Sak 2: Konstituering:
Valg av: Møteleder, sekretær og 2 protokollunderskrivere.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 4: Godkjenning av årsrapport for 2022

Sak 5: Godkjenning av regnskap for 2022

Sak 6: Godkjenning av budsjett for 2023

Sak 7: Behandling av innkomne saker

Sak 8: Valg

Saker som ønsker behandlet på årsmøtet må sendes foreningren senest 24.02.2023 til:
NFFNF Nordland, Troms og Finnmark Fylkeslag
V/ Leder Jørn Thomas Hansen
Balsfjordvinden 30C
9006 Tromsø
Mob: 91174738
epost: nord@nffnf.no / jthskhopp@live.no

Med vennlig hilsen
Nordland, Troms og Finnmark Fylkeslag
Leder Jørn Thomas Hansen

Meld dere på med å trykke her 🙂