Lørdag 10.12.22 vil vi invitere de fra region Nord som har mulighet til et førjulstreff i Tromsø. Vi har bestilt tid på Arctic Escape, Grønnegata 53, Tromsø kl 16.00. Her skal vi leke oss og ha det gøy. Vi blir delt i lag og hvert av lagene får et oppdrag vi sammen skal løse i løpet av 60 minutter i et rom fylt med koder, gåter og kryptiske meldinger. Etterpå (ca kl 18.00) spiser vi sammen på pizzarestauranten Casa Inferno.

Påmelding til nord@nffnf.no innen 03.12.22. Egenandel 200 pr person og maks 500 pr familie betales på forhånd til konto nr.  15034626739.  Foreningen dekker ikke reise eller overnatting. 

For dere som bor for langt unna Tromsø til å kunne delta på dette vil vi tilby muligheten til å gå på julefilm eller julekonsert. Vi dekker inntil 300 kr pr medlem. Billett eller kvittering må sendes inn til Solveig.lindgard@nffnf.no  innen 22.desember.