Fredag 09. desember kl. 09.30 til 15.00

STAD 

Lærings- og meistringssenteret i Bergen, Ulriksdal 2 – 4. etasje 

ARRANGØRAR                                                           

Kurset er eit samarbeid mellom Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Norsk Forening for Nevrofibromatose (NF Vestland) og Lærings-og meistringssenteret i Bergen.                                                     

MÅLSETTING

• Få kunnskap om sjukdom og behandling

• Møte andre i same situasjon     

• Dialog med representantar frå ulike faggrupper                                                                                                      

Kurset er basert på Lærings- og meistringssenterets sine prinsipp om brukarmedverking og likepersonsarbeid. Kurset har et tverrfaglig program med fokus på meistring i kvardagen.                                                             

PÅMELDING

For å delta på kurs treng du tilvisning frå lege. Henvisning til lærings- og mestringskurs.pdf (helse-bergen.no). Dette gjeld som påmelding. Du vil få en bekreftelse om plass på kurset. Meld frå i tilvisninga om du har med deg pårørande på kurset.                                                                                                                                 

Meir opplysninger om kurset hos Nevropoliklinikken, telefon 55 97 51 21           

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legehenviste kurs ved Lærings- og meistringssenteret, kontakt www.pasientreiser.no. Ta vare på kvitteringar.