Hei alle sammen 😊

I forbindelse med Læring og Mestringskurset den 9. desember ønsker NFFNF Vestland å invitere våre medlemmer til en hyggelig sammenkomst med revy/julebufe og overnatting på hotell Neptun i Bergen.

Vi har vert så heldige å få et begrenset antall hotellpakker (Overnatting, julebufe og revybillett) til revyen Steg for Steg med Hope, Folgerø &Løvik

Egenandel blir på kr 750,- per person i dobbeltrom og kr 950,- i enkeltrom. Dette er en pakkeløsning så det er ikke mulig å splitte denne opp. 

Vi har veldig kort svar frist da det er stor rift om disse tilbudene, vi må gi et svar tilbake til arrangøren innen torsdag 06. oktober.

NB: Behøver ikke delta på Læring og mestringskurset får å være med på revy/julebufe. 

Håper mange ar anledning til å være med selv om det ble veldig kort svarfrist. (6. Oktober)

Påmelding direkte til enten Ove eller Jan-Ove innen torsdag 6. oktober

Ove Vestheim: ove.vestheim@nffnf.no

Jan-Ove Fredheim: jan.o.fredheim@nffnf.no

Forutsetningen for å delta er at kontingenten for 2022 er betalt.

Vennlig helsing Ove, Jan-Ove og Herborg