Fylkeslag NFFNF Vestland den, 19. februar kl. 13.00

Du / dere inviteres herved til årsmøte for Fylkeslag NFFN Vestland med Bowling og Pizza.

Dato: 19. februar 2022 Kl.: 13.00 – 17.00

Sted:  Vestkanten Bowling – Lyderhornsveien 351, 5171 Loddefjord

Egenandel: Kr.  100,-  (inkluderer bowling og pizza)

Påmeldingsfrist: 11. februar 2022

Dagsorden

Sak 1.    Valg av møtefunksjonærer

  • Møteleder
  • Referent
  • Tellekorps
  • 2 protokoll underskrivere

Sak 2.    Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3.    Godkjenning av årsmelding/årsberetning 2021

Sak 4.    Godkjenning av regnskap 2021

Sak 5.    Behandle innkomne saker

Sak 6.    Valg til styre Fylkeslag NFFNF Vestland 2022

Årsmøtet avsluttes med Bowling og Pizza.

Påmelding: https://www.checkin.no/event/41018/arsmote-2022