NFFNF Nordland, Troms og Finnmark Fylkeslag ønsker herved medlemmene velkommen til 

årsmøte på Teams onsdag 23.03.2022 kl 18.00

SAKSLISTE:  

Sak 1.   Åpning av årsmøte med praktiske opplysninger med hensyn til gjennomføring av årsmøtet

Sak 2.   Konstituering

             Valg av: møteleder, sekretær og 2 protokollunderskrivere

Sak 3.   Godkjenning av innkalling og dagsorden        

Sak 4.   Godkjenning av årsrapport 2021

Sak 5.   Godkjenning av regnskap 2021

Sak 6.   Godkjenning av budsjett for 2022

Sak 7.   Behandling av innkomne saker

Sak 8.   Valg.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes foreningen senest 1. mars til:

NFFNF Nordland, Troms og Finnmark Fylkeslag

v/leder Jørn Thomas Hansen

Balsfjordvinden 30C

9006 Tromsø

Mob: 91174738                                                                                            

e-post: jthtskhopp@live.no

Med vennlig hilsen 

Nordland, Troms og Finnmark Fylkeslag,

leder Jørn Thomas Hansen