Påmelding her:

https://www.checkin.no/event/40088/leder-og-landsmøte

Tid: 04-06. 03

Sted: Scandic Oslo Airport

NFFNF ønsker velkommen til Leder- og Landsmøte 2022

Ledermøte
På ledermøte er det kun mulig å delta for utnevnte delegater fra fylkeslagenes styrer, arbeidsgrupper, US og LS. 
Flybilletter til delegater blir bestilt av NFFNF.

Landsmøte
Åpent for alle medlemmer. 

PROGRAM 

Fredag 4.3. 
Ledermøte 

19:00 
Åpning 

19:00-20:00
Presentasjon og gjennomgang av aktivitetene i fylkeslagene, arbeidsgruppene web, layout, søkegruppa, medisinsk, NF-nytt, Reiseklubben. 

20:30               
Middag 

Lørdag 5.3. 
Ledermøte  

09:00-09:05  
God morgen 

09:05-09:15   
Medlemsregisteret og medlemstall 

09:15-10:00 
Organisasjonsutvikling v/Jan Heitmann – Heitmann Plus AS

10:00-10:15
Pause

10:15-11:00   
Organisasjonsutvikling 

11.00-11.15 Pause

11.15-12.00
Organisasjonsutvikling forts


12:00-12:15 
Pause

12.15-13.00
Organisasjonsutvikling forts.

13:00-14:00   
Lunsj 

14:00-15:30   
Organisasjonsutvikling  

15:30-15:45 
Pause

15:45-16:15
Bowling v/Jan Carlsen

Forberedelse til landsmøte, gruppearbeid

20:00               
Middag 

Søndag 6.3. 
Landsmøte 
08:00-09:30
Frokost og utsjekking av rommene

09:30-10:00   
Registrering av Landsmøtedeltagere 


10:00             
Landsmøtestart NFFNF Ungdom                 
Landsmøte for NFFNF starter rett etter at 
Landsmøte for NFFNF Ungdom er avsluttet 
             
Trekning av premie NFFNF                               


13:00 Lunsj og hjemreise

Oversikt over hvor mange delegater hvert fylkeslag har, finner du på påmeldingsskjema.

US og LS ønsker dere velkommen!

Leder- og Landsmøte dokumenter

Vedtekter
NF
FNF
NFFNF Ungdomsgruppa
NFFNF Fylkeslagen

Påmelding her:

https://www.checkin.no/event/40088/leder-og-landsmoete