NFFNF Agder, Vestfold og Telemark inviterer til årsmøte med bowling og hyggelig samvær med mat og drikke

Sted:                          Tjølling Grillen/Mesteren Bowling

                                   Skreppestadveien 26, 3261 Larvik

Tid:                             Lørdag 19. februar 2022 kl 13.00

Egenandel:                 Kr. 100,- for medlemmer med betalt medlemskontingent.

                                   Gratis for medlemmer under 13 år.

Åpning med praktiske opplysninger med hensyn til gjennomføring av årsmøte.

Sak 1/22                    Konstituering

Valg av møtefunksjonærer:

  • 1 møteleder
  • 1 referent
  • 2 personer til tellekorps
  • 2 protokollunderskrivere

Sak 2/22                     Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3/22                     Godkjenning av årsberetning

Sak 4/22                      Godkjenning av regnskap

Sak 5/22                       Innkommende forslag

Sak 6/22                      Godkjenning av aktivitetsplan

Sak 7/22                        Godkjenning av budsjett

Sak 8/22                        Valg

Leder og styremedlemmer velges for 2 år, varamedlemmer, revisor og valgkomite velges for 1 år

            Leder:                         Brit Wenche Carlsen             ikke på valg

            Styremedlem:            Toril Holmer                            på valg

            Styremedlem:             Merete Kristiansen                ikke på valg

            Styremedlem:             Anette Weggesrud Steen     på valg

            Varamedlem:              Toril Rørdam                           på valg

            Valgkomite:                 Jan Carlsen                            på valg

                                                Torbjørn Orerød                     på valg

            Revisor:                        Svein Rørdam                        på valg            

Alle medlemmer som har fylt 13 år, og som har betalt medlemskontingent for 2021, har stemmerett, tale- og forslagsrett, og rett til å la seg velge til representant.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret innen 2. FEBRUAR 2022.

De kan sendes på e-post: brit.carlsen@nffnf.no                     

Før årsmøte vil vi gjennomføre den andre turneringen i bowlingkonkuransen som ble påbegynt under juleavslutningen. Etter årsmøtet blir det servert mat og drikke.

Påmelding:

https://www.deltager.no/event/innkalling_til_arsmote_i_nffnf_agder_vestfold_og_telemark_2022_19022022#init

Til slutt vil vi minne om vår felles facebookgruppe NFFNF Agder, Telemark og Vestfold.