Tid: Fredag 21. januar kl. 19.00

Sted: Skaret terrasse 5, 4326 Sandnes

Det blir servert pizza, brus og kake.

Egenandel kroner 50 kr/person til konto 3520 61 03874 innen 17. januar.

Saker som skal behandles på årsmøtet må sendes til leder innen 10. januar (terje.ogreid@lyse.net). Jeg ser på medlemslistene at det er mange av dere som ikke har betalt medlemskontingenten for 2021. Det er viktig for å få støtte fra myndighetene. For å få delta må medlemskontingenten være betalt. Det nytter ikke å betale for begge årene i 2022. Det skal være 35 års jubileumsfeiring i 2022. Da må det være betalt for begge år for å delta. Dersom du er i tvil ta kontakt. Dersom dere ikke ønsker å stå på listen lenger, gi beskjed så vi kan stryke dere.

Påmelding til Terje Øgreid innen 17. januar. Tlf. 915 30 139 eller terje.ogreid@lyse.net.