Tid: Fredag 21. januar 2022 kl. 19.

Sted: Skaret terrasse, 4326 Sandnes i fellesrom i 6. etasje

Medlemmer som ønsker å ta opp saker på årsmøtet, må sende disse skriftlig til styrets leder senest 10. Januar.

Følgende saker som vil bli behandlet:

Valg av møtefunksjonær.

Valg av møteleder.

Valg av referent.

Valg av tellekorps.

To protokollunderskrivere

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsberetning 2021

Godkjenning av regnskap 2021

Godkjenning av budsjett 2022

Behandling av innkomne forslag.

Valg av styre.

Leder              Terje Øgreid            ikke på valg.

Økonomi         Irene Byberg           på valg

Sekretær        Jofrid Øgreid           ikke på valg

Styremedlem   Lise Lura Bryne       på valg

Varamedlem       Elise Malde              ikke på valg

Valg av Revisor      Jarle Nilsen

            Valg av valgkomite.

             I valgkomiteen sitter:      Kristiane Knutsen              på valg

                                                       Asbjørn Aarsland               ikke på valg

Saker som skal behandles på årsmøte sendes innen 10. Januar.

Terje Øgreid Skaret Terrasse 5, Leilighet 902 4326 Sandnes terje.ogreid@lyse.net