Det er per i dag vanskelig å arrangere utenlandsturer p.g.a. høye priser på flybilletter.

Vi følger med situasjonen og har som mål å arrangere tur med NFFNF Reiseklubben i 2022.

Vi beklager situasjonen.

Hilsen

NFFNF Reiseklubben

Jan og Arve