Hensikten med opprettingen av «NF Bowling klubb» så er et av tiltakene å få flest mulig av våre medlemmer til å delta på foreningens arrangementer.  Bowlingturneringene skal være en sosial møteplass der hensikten skal være å ha det gøy med å spille, og bowling er tilrettelagt så alle kan delta.  Spillet gir mestring på alle nivå, og fra første kast. Man konkurrerer med seg selv, noe som gjør at det passer for alle, uavhengig av funksjonsnivå̊ og alderdette er en fordel i Bowling. 

Å leke med bowlingkulen er både morsomt og spennende, men det er allikevel det uformelle og sosiale miljøet blant nye å gamle venner, som gjør livet rikere. 

Vi håper alle fylkeslag og ledere vil være flinke til å formidle og skape interesse til alle våre medlemmer.

Regler: Hvert fylkeslag skal arrangere turneringene til den tid bowlingkommiteen bestemmer.

Hvert fylkeslag skal helst danne minimum to bowlinglag.  Hvert bowlinglag skal bestå av 5 spillere og 3 reserver.

Fylkeslagene setter opp bowlinglagene etter påmeldingene til de planlagte arrangementene.  Lagene skal settes opp så like som mulig etter alder og erfaring.  Det skal ikke dannes et eget elitelag.

Hvert av bowlinglagene skal ha et navn som deltagerne selv bestemmer. Det navnet skal følge laget gjennom alle turneringene.

Ved hver turnering skal lagene spille to runder.  Etter hver runde skal poengene til samtlige 5 spillere noteres av en ansvarlig arrangør.  Etter at turneringen er ferdig, skal totalsummen sendes inn til bowlingkommiteen.  (Totalsummen er 5 spillere x 2 runder = 10 poengsummer)

Turneringene: Hvert lag skal gjennomføre 3 turneringer i fylkeslagenes regi. Laget som i hvert fylke som står med høyest poengsum etter alle tre turneringene, går videre i konkurransen.

Vinnerlaget fra hvert av fylkeslagene møtes i to forskjellige regions finaler. Hver regionsfinale spilles i to runder.  Laget med høyest poengsum i hver regionsfinale går videre til hovedfinalen.

Hovedfinalen spilles på et egnet sted i Norge i regi av bowlingkommitee

Tidsrom: 

Runde nr. 1 skal gjennomføres i tidsrommet 1. november til 20. desember 2021. Bowlingkonkurransen legges inn som et innslag til fylkeslagenes juleavslutning /årsavslutning.

Runde nr. 2 skal gjennomføres i tidsrommet 1. februar til 1. april 2022.  Bowlingkonkurransen legges inn som et innslag på fylkeslagenes årsmøter.

Runde nr. 3 skal gjennomføres i tidsrommet 1. november til 20. desember 2022.  

Regionsfinalene skal gjennomføres i løpet av våren 2023.  Bowlingkonkurransen legges inn som et innslag på Regionstreffene til LS.

Hovedfinalen (2 lag) skal spilles på et egnet sted i Norge høsten 2023.  

Bowlingkomiteen:               

Leder:            Jan Carlsen                           90 75 86 91      kopstcar@online.no

Turnering:    Sven Michael Langsem        90 04 31 21        sven.michael.langsem@jotun.no

Økonomi:      Jan Ryen                                41 26 49 37       jan.ryen@icloud.com