Dagsorden                                                                                                               

kl.  19.-20.00 Årsmøte

SAKSLISTE:  

Sak 1.   Åpning av årsmøte med praktiske opplysninger med hensyn til gjennomføring av årsmøtet

Sak 2.   Konstituering

            Valg av: møteleder, sekretær og 2 protokollunderskrivere

Sak 3.   Godkjenning av innkalling og dagsorden        

Sak 4.   Godkjenning av årsrapport 2020

Sak 5.   Godkjenning av regnskap 2020

Sak 6.   Godkjenning av budsjett for 2021

Sak 7.   Behandling av innkomne forslag 

Sak 8.   Valg.

Dersom du ønsker å delta og ikke har fått innkalling på mail ta kontakt med jorn.hansen@nffnf.no eller torunn.bergesen@nffnf.no