Tid: Lørdag 17.04.21 kl 12.00
Sted: Folkets hus i Sandvika, Skytterdalen 2, 1337 Sandvika

Styret i Oslo og Viken ønsker med dette alle medlemmer i Norsk Forening for Nevrofibromatose Oslo og Viken velkommen til årsmøte.

Det er en del parkeringsplasser rett utenfor møtelokalet. Dersom noen kommer med kollektivtransport til Sandvika, ta kontakt så ordner vi med transport til møtelokalet.

Kl 12.00 Registrering
Kl 12.15 Årsmøtet i NFFNF Oslo og Viken starter
Kl 12.45 Foredrag og workshop med tema motivasjon av Kirsti Skullerud Kl 13.45 Pizza
Kl 15.00 Vi avslutter

Dagsorden årsmøte i Oslo og Viken

Sak 1 Åpning med praktisk info
Sak 2 Konstituering
Valg av møtefunksjonærer:
1 møteleder
2 referenter
2 personer til tellekorps
2 protokollunderskrivere

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 4
Godkjenning av årsberetning for 2020
Sak 5
Godkjenning av regnskap for 2020
Sak 6
Godkjenning av budsjett for 2021
Sak 7 
Behandle eventuelle forslag til vedtektsendringer 
Sak 8 Behandle eventuelle innkomne forslag
Sak 9 Valg av styre (nåværende i parentes)
– Leder, ikke på valg (Katrine Takvam)
– Sekretær, på valg (Ellen Terese Nilsen)
– Økonomiansvarlig, ikke på valg (Reidunn Hilde Stormo) – Styremedlem,  ikke på valg (Anke Ringkjøb)
– Styremedlem, ikke på valg (Natalie Stjernen)
– Styremedlem, på valg (Hege Midtun Volldal)
– Styremedlem, på valg (Anne Merete Hallan)
– Varamedlem, på valg (Hilde Christin Pettersen)

Revisor Arve Granum

Valg av valgkomite:
-?
– Lars Fredrik Lomsnes

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være mottatt av fylkesstyrets leder innen 27.03.21

Sendes NFFNF Oslo og Viken v/Katrine Takvam, Hagebyveien 7, 3050 Mjøndalen eller på e-post ov@nffnf.no

PS: Ved ønske om å lese NFFNF sine vedtekter ligger disse på internettsiden til foreningen, www.nffnf.no

Påmelding

Vi har elektronisk påmelding av årsmøtedeltakere. Klikk på linken til registreringsskjemaet, fyll ut og send inn. https://forms.gle/X3ELiJYjETS3jr4r8
Det er også mulig å melde seg på ved å sende Katrine Takvam en SMS eller mail. Telefon: 90019526. E-post: ov@nffnf.no

Husk å oppgi om du vil bli med på foredrag og bevertning og eventuelle allergier.

Påmeldingsfrist: 10.04.2021

  • Adgang til årsmøtet har alle som er medlemmer i NFFNF og har betaltmedlemskontingent.
  • Alle medlemmer som tilhører fylkeslaget og som har fylt 13 år har stemmerett,tale- og forslagsrett og rett til å la seg velge til representant.
  • Vedtak utenom vedtektsendringer fattes med alminnelig flertall.
  • Vedtektsendringer kan bare foretas av Landsmøtet og vedtas med 2/3 flertall.
  • Valg skal være skriftlig når det er flere enn en kandidat til et verv, eller dersom en eller flere stemmeberettigede ber om det. Alle valg er for 2 år dersom ikke annet er angitt.
  • Medlemmer som ønsker å ta opp saker på årsmøtet, må sende skriftlig forslag til fylkesstyret senest 3 uker før møtet. 

Årsmøtepapirer vil bli sendt ut 2 uker før møtet til de påmeldte som ønsker det (oppgis ved registrering). Alle papirer vil forøvrig være tilgjengelige og deles ut på årsmøtet.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer som må gjøres med tanke på hvordan smittesituasjonen er på aktuell tid.

Velkommen!

Mjøndalen 11.03.21

Styret i NFFNF Oslo og Viken v/Katrine Takvam