Tid: 24.-25. 04. 2021

Sted: Scandic Nidelven, Havnegata 1-3, 7010 Trondheim, Norge

US og LS ønsker dere hjertelig velkommen!

Lørdag 24.04.21
Ledermøte

12:00-13:00 Lunsj

13:00-13:45 Velkommen

  • Presentasjoner
  • Gjennomgang av helgas program og aktivitetene fylkeslagene, arbeidsgruppene, web, layout, søkegruppa, medisinsk, NF-nytt, Reiseklubben.

13:45-14:00 Pause

14:00-14:45 Organisasjonsutvikling

14:45-15:00 Pause

15:00-17:00 Utflukt

20:30 Middag

 

Søndag 25.04.21 
Ledermøte 

08:00-09:30 Frokost og utsjekking av rommene

09:30-09:35 God morgen – gjennomgang av dagens program

09:30-11.15 Organisasjonsutvikling -Medlemsregisteret

11:15-11:30 Pause

11:30-13:00 Organisasjonsutvikling

  • Gjennomgang av innkomne saker til LM

13:00-14:00 Lunsj

 

Landsmøte

14:00-14:30 Registrering av Landsmøtedeltagere

14:30 Landsmøtestart NFFNF Ungdom

  • Landsmøte for NFFNF starter rett etter at Landsmøte for NFFNF Ungdom er avsluttet

16:30 Trekning av premie til valgfritt arrangement i NFFNF

Oppsummering

Avslutning

Påmeldingsfrist 1. mars

Hjemreise.

Her finnes det mer informasjon om møtet.

Påmelding