Å være ungdom med en sjelden diagnose Søknadsfrist: 19. juni

Tid og sted

31. aug. 2020, 19:00 – 04. sep. 2020, 23:00Frambu, Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud, Norge

Program

Målgruppe for kurset Ungdommer på videregående skole med en sjelden diagnose som ikke har utviklingshemning.

På grunn av kursets organisering og bemanning, forventes det at deltakerne kan delta i gruppeaktiviteter og kommunisere med de øvrige deltakerne. I utgangspunktet deltar hver enkelt på kurset uten familie eller støttepersoner. Ved behov for å ha med støtteperson, kontakt faglig eller administrativ koordinator.

Mål for kurset På kurset vil vi blant annet ha fokus på kunnskap om sjeldne diagnoser, å være ungdom og bli voksen med en sjelden diagnose, utdanning og arbeidsliv, rettigheter og annet som kan gjøre hverdagen enklere.

Vi ønsker også å bidra til at deltakerne får økt bevissthet om egne styrker og muligheter og blir i stand til å ta størst mulig ansvar på ulike livsområder, foreksempel

  • egen fysiske og psykiske helse
  • egen økonomi
  • valg i studie- og arbeidssammenheng
  • deltakelse i fritidsaktiviteter
  • å være ekspert på egen diagnose
  • å formidle informasjon om egen diagnose og egne ønsker og behov til andre

Kurset vil bestå av felles forelesninger, gruppesamtaler og praktiske oppgaver. Deltakerne får mulighet til å utveksle erfaringer og knytte sosialt nettverk med andre i samme situasjon. Vi vil også legge til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

 PÅMELDING SE FRAMBU SIN WEBSIDE