Vi ønsker alle medlemmer i Buskerud velkommen til årsmøte tirsdag 09.06.2020. Møtet avholdes hos Katrine. Adresse: Hagebyveien 7, 3050 Mjøndalen

Tid og sted

09. jun. 2020, 19:00Hagebyveien 7, Hagebyveien 7, 3050 Mjøndalen, Norge

Program

 • Adgang til årsmøtet har alle som er medlemmer i NFFNF. • Alle medlemmer som tilhører fylkeslaget og som har fylt 13 år har stemmerett, taleog forslagsrett og rett til å la seg velge til representant. • Medlemskontigent for 2020 må være betalt før årsmøtet. • Vedtak utenom vedtektsendringer fattes med alminnelig flertall. • Vedtektsendringer kan bare foretas av Landsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. • Valg skal være skriftlig når det er flere enn en kandidat til et verv, eller dersom en eller flere stemmeberettigede ber om det. Alle valg er for 2 år dersom ikke annet er angitt. • Medlemmer som ønsker å ta opp saker på årsmøtet, må sende skriftlig forslag til Katrine senest 3 uker før møtet. I DISSE KORONATIDER Det gjelder det samme hos oss som alle andre steder. Dersom man har vært i kontakt med noen som er smittet eller har symptomer på smitte må dere holde dere hjemme. Vi har håndvask og håndsprit tilgjengelig og sørger for god nok avstand mellom alle som kommer. Dersom været tillater det kan vi sitte ute. DAGSORDEN NFFNF Buskerud 1. Valg av møtefunksjonærer: a. møteleder b. referent c. to til tellekorps d. to protokollunderskrivere 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Godkjenning av årsmelding for 2019 4. Godkjenning av årsregnskap for 2019 5. Behandle sak om endring av navn fra NFFNF Buskerud til NFFNF Oslo og Viken 6. Behandle eventuelle forslag til endring av vedtektene 7. Behandle forslag til budsjett 8. Behandle innkomne forslag 9. Det fysiske årsmøtet heves. Selve årsmøtet heves etter det elektroniske valget.  Angående valg: Valg av nytt styre for Oslo og Viken vil bli gjennomføre elektronisk 10.juni klokken 18.00. Under ser dere valgkomiteens innstilling. Dersom noen har benkeforslag på andre kandidater må disse forslagene sendes til Katrine på mail innen 07.juni 2020. Det blir ikke mulighet til å komme med benkeforslag under selve valget. Valgkomiteens innstilling til styre for Oslo og Viken NFFNF for 2020-2022 Leder: Ellen Terese Nilsen Sekretær: Katrine Takvam Kasserer: Reidun Hilde Stormo Styremedlem: Anke Ringkjøb Terje Dalby Hege Midtun Volldal Varamedlem: Hilde Christin Pettersen Valgkomiteen har bestått av Hannah Louise Rosenquist Lie og Dag Asbjørn Vaet Velkommen! Styret i NFFNF Buskerud