Webinar: Hvordan gjennomføre nettbaserte støttegrupper for barn og unge?

Program

Mange barn får ikke den støtten de trenger akkurat nå, fordi viktige støttepersoner er mindre tilgjengelige enn vanlig. Det er likevel mulig å støtte disse barna og hjelpe dem å møte andre i liknende situasjon over nett. Velkommen til seminar om dette torsdag 2. april!

En del barn og unge har foreldre med begrenset tid eller ressurser til å se dem og gi dem den støtten de trenger. Dette kan blant annet skyldes sykdom hos foreldrene selv eller hos andre familiemedlemmer. For mange er derfor hverdagens møter med læreren, treneren, naboen, tanten og ikke minst vennene viktige. Nå som det er innført strenge koronatiltak, kan mye av dette viktige støtteapparatet falle bort.

Psykologene på Frambu har erfaring med å gjennomføre nettbaserte støttegrupper for barn og ungdom og ønsker å dele denne med fagpersoner og andre interesserte. Erfaringene handler både om planlegging av slike grupper, innhold i tilbudet, teknisk gjennomføring og kontakt med foreldre underveis.

Vi inviterer derfor til webinar torsdag 2. april kl 13.00-14.30.

Her vil psykologspesialist Torun Vatne fra Frambu og professor Krister Fjermestad fra Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo dele erfaringer fra sitt arbeid med nettbaserte støttegrupper for barn og ungdom. Vi har satt av halvannen time for å ha rom for spørsmål, men avslutter tidligere hvis ikke det er behov for hele den avsatte tiden..