1. Om Corona-virus: fakta, råd og tiltak
  2. Med den kunnskapen vi har så langt, ser det ut til at eldre personer (>65 år) med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon) , har høyest risiko for alvorlig forløp av covid-19-infeksjon. .Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdom (covid-19).
  3. NFFNF har per i dag ikke kjennskap til andre risikogrupper.
  4. Forebygge smitte
  5. Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset, er de samme som for andre infeksjonssykdommer, som god håndhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.
  6. God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk når du hoster og nyser. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ. Hyppig håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon er viktig.
  7. Forsøk å holde 1 meters avstand til folk.
  8. Følg med på myndighetenes anbefalinger.

Se også informasjon fra folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/