US og LS ønsker dere hjertelig velkommen!

Tid og sted

29. feb. 2020, 13:00 – 01. mar. 2020, 17:00Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen, Norge

Program

Lørdag 29.02.20  

12:00-13:30 Lunsj 

13:30-14:15 Presentasjon og gjennomgang av aktivitetene fylkeslagene, arbeidsgruppene, web,  layout, søkegruppa,medisinsk, NF-nytt, Reiseklubben.  

14:15-15:00 Pause 

15:00-15:45 Organisasjonsutvikling  v/Bjørn Nybrodahl, NFFNF Trøndelag Fylkeslag 

15:45-16:00 Pause 

16:00-18:00 Organisasjonsutvikling-Gruppearbeid – Utfordringer, muligheter og samarbeid – present. i plenum

19:45-20:30  Samling før middag (rom nr. oppgis i løpet av dagen)

20:30             Middag  

Søndag 1.3.20 

Ledermøte 

08:00-09:30   Frokost og utsjekking av rommene 

09:30-09:35   God morgen – gjennomgang av dagens program

09:30-11.15   Organisasjonsutvikling -Gruppearbeid – -presentasjon i plenum                        

                      – Medlemsregisteret og medlemstall                        

                      – Ny diagnostiserte 

11:15-11:30.   Pause

11:30-13:00    Organisasjonsutvikling                         

                        – Gruppearbeid- gjennomgang av innkomne saker til LM   

13:00-14:00    Lunsj 

Landsmøte 14:00-14:30   Registrering av Landsmøtedeltagere 

14:30             Landsmøtestart NFFNF Ungdom                       

                      Landsmøte for NFFNF starter rett etter at Landsmøte for  NFFNF Ungdom er avsluttet 

16:30             Trekning av premie til valgfritt arrangement i NFFNF

                      Oppsummering

                      Avslutning

Hjemreise.