Har du en bror eller søster med en sjelden diagnose? Frambu kurs

På dette kurset vil du få treffe andre ungdommer i samme situasjon. Gjennom aktivteter, samlinger og gruppearbeid vil dere få dele erfaringer, lære nye ting og oppleve fellesskap. Søknadsfristen er 20. desember 2019.

Tid og sted

24. feb. 2020, 19:00 – 28. feb. 2020, 23:00Frambu, Sandbakvegen 18 1404 Siggerud

Program

Fra 24. til 28. februar 2020 har vi kurs for deg mellom 12 og 16 år, som har et søsken med en sjelden diagnose. På dette kurset vil du få treffe andre ungdommer i samme situasjon. Gjennom aktivteter, samlinger og gruppearbeid vil dere få dele erfaringer, lære nye ting og oppleve fellesskap. Søknadsfristen er 20. desember 2019.

Dette kurset kalles også søskencamp, og her ønsker vi at du som har en bror eller søster med en sjelden diagnose skal være i fokus. Vi kommer til å snakke sammen om det å ha en bror eller søster med spesielle behov, og jobbe med aktuelle tema i grupper. Det vil også bli ulike aktiviteter inne og ute.

Målgruppe Søsken (12 til 16 år) til personer med en sjelden diagnose kan søke om å delta på “søskencamp”. Foresatte/foreldre til de som får plass på kurset inviteres til å delta på kursets første og siste dag.

Mål for kurset På dette kurset ønsker vi at søsken til personer med sjeldne diagnoser skal være i fokus, oppleve fellesskap med andre i lignende situasjon og ha mulighet til å dele erfaringer med andre søsken. Vi vil legge vekt på at de unge skal bli godt kjent med hverandre gjennom aktiviteter som krever samhandling og hvor det sosiale står sentralt. Vi kommer også til å ha samtaler i mindre grupper som omhandler det å ha en søster eller bror med spesielle behov.

Skriv ut søknadsskjema og send inn til oss med posten eller Digipost i god før søknadsfristen.

https://frambu.no/wp-content/uploads/2019/07/S%C3%B8knad-s%C3%B8skencamp-2020.pdf