Vi ønsker velkommen til årsmøte i NFFNF Møre og Romsdal . Folkes Hus Søndag 16.Februar kl 14.30.

Tid og sted

16. feb. 2020, 14:30Molde, Molde, Norge

Program

Saksliste 1. Godkjenning av innkallelse 

2. Årsrapport 

3. Regnskap 2019

4. Budsjett 5. Valg av nytt styre 6. Eventuelt . Send gjerne inn forslag på forhand  

Val  

Styremedlem 2 velges for 2år 

Vara velges for 2 år 

Send evt saker dere vil ha med inn på epost mariotto@online.no

Så snart som mulig

Velkommen skal du være !!  

Med vennleg helsing  

Karl otto eidseter leder NFFNF Møre og Romsdal