Det ikke er diagnosespesifikke kurs for NF1, NF2 eller Schwannomatose i 2020, men det er flere kurs som er et rettet også mot personer med disse diagnosene. Påmelding til kursene gjøres direkte til Frambu.

Tid og sted

14. jan. 2020, 14:00 – 17. jan. 2020, 18:00Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud

Program

Tilbud fra Frambu i 2020

Kurs på Frambu

Det ikke er diagnosespesifikke kurs for NF1, NF2 eller Schwannomatose i 2020, men det er flere kurs som er et rettet også mot personer med disse diagnosene. Her følger en oversikt:

14.01- 17.01 2020 Å leve med en sjelden diagnose i voksen alder.

03.02 – 7.02.2020 Barn med en sjelden diagnose (4-6 år)

Familier som har barn med diagnoser som ikke har egne diagnosespesifikke kurs i 2020 vil bli prioritert.

09.03- 13.03.2020 Barn med en sjelden diagnose (0-3 år)

Familier som har barn med diagnoser som ikke har egne diagnosespesifikke kurs i 2020 vil bli prioritert.

30.06 – 10.07.2020 Frambuleir 1

14.07 – 24.07. 2020 Frambuleir 2

28.07 – 07.8.2020 Frambuleir 3

31.8 – 04.09.2020 Å være ungdom med en sjelden diagnose uten utviklingshemming.

I tillegg er nettkurset «Nevrofibromatose type 1: Tilrettelegging i skolehverdagen» tilgjengelig fra våre nettsider.

Mer informasjon finner dere i kurskatalogen og nettsidene om diagnosene på www.frambu.no

Informasjon og veiledningstjenester

Vi tilbyr følgende informasjons- og veiledningstjenester:

• Kvalitetssikrede diagnosebeskrivelser på nettsidene våre

• Henvendelser via telefon.

• Henvendelser via e-post, chat og sosiale medier (unngå sensitiv informasjon)

Hvem som helst er velkommen til å kontakte oss. Det trengs ingen henvisning.

• Møter via videokonferanse, på Frambu eller lokalt

• Innlegg på kurs, konferanser og samlinger i regi av foreninger eller andre

Både personer med diagnose, pårørende og fagpersoner kan søke om møte med Frambu. Veiledningstjenester må en søke om på egne skjema som finnes på våre nettsider.

Forskning og utviklingsarbeid

Frambu kartlegger, samler og systematiserer kunnskap og erfaringer om sjeldne diagnoser. På denne måten styrker vi vår kunnskap om diagnosene vi arbeider med og bidrar til å utvikle kompetanse om hvordan det er å leve med sjeldne funksjonshemninger. Vi er i gang med fase to av forskningsprosjektet Kartlegging 30+: Om livsfaser og aldring ved NF1 og HSP.