Tid og sted

22. feb. 2019, 18:30 – 24. feb. 2019, 15:00Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim, Norge

Program

PROGRAM

Fredag 22.02.19 – Ledermøte 

18:30 Åpning  

18:45-20:00  Presentasjon og gjennomgang av aktivitetene i   

                       fylkeslagene, arbeidsgruppene web,   

                       layout, søkegruppa, medisinsk, NF-nytt,   

                       Reiseklubben. 

20:30              Middag 

Lørdag 23.02.19 – Ledermøte  

09:30-09:35 God morgen 

09:35-09:45 Medlemsregisteret og medlemstall 

09:45-10:00 Pause 

10:00-10:45 Medlemsregisteret og medlemstall 

10:45-11:00 Pause 

11:00-12:00 Organisasjonsutvikling – presentasjon av intranett 

12:00-14:00 Lunsj 

14:00-14:45 Organisasjonsutvikling:  

                          – Informasjon om sammenslåing av noen fylkeslag 

                          – regionkontakter for fylkeslag innenfor hver helseregion 

14:45-15:00 Pause 

15:00-16:00 Forberedelse til landsmøte, gå igjennom alle saker  

19:45             Samling før middag på rom 2009 

20:30 Middag 

Søndag 24.02.19 – Landsmøte 

09:30-10:00 Registrering av Landsmøtedeltagere 

10:00             Landsmøtestart NFFNF Ungdom 

                      Landsmøte for NFFNF starter rett etter at Landsmøte for   

                      NFFNF Ungdom er avsluttet 

13:30             Trekning av premie til valgfritt arrangement i NFFNF