FREDAG 25. JANUAR 2019 KL 19.00. BRYNE & KRO MOTELL. Medlemmer som ønsker å ta opp saker på årsmøtet, må sende disse skriftlig til styrets leder senest 10. januar. Følgende saker som vil bli behandlet. kl: 19.00

Tid og sted

25. jan. 2019, 07:00 – 9:00Bryne Kro & Hotell, Morenefaret 3, 4340 Bryne, Norge

Program

Valg av møtefunksjonær.

Valg av møteleder.

Valg av referent.

Valg av tellekorps.

To protokollunderskrivere.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Årsberetning .

3. Godkjenning av regnskap.

4. Godkjenning av budsjett.

5. Behandling av innkomne forslag.

6. Valg av styre.

Leder. Terje Øgreid på valg.

Økonomi Irene Byberg ikke på valg

Sekretær Jofrid Øgreid på valg

Styremedlem Sølvi Pettersen på valg

Varamedlem Elise Malde på valg

Valg av Revisor Jarle Nilsen

Valg av valgkomite.

valgkomiteen sitter: Kristiane Knutsen på valg

Asbjørn Aarsland ikke på valg

Saker som skal behandles på årsmøte sendes innen 10. januar til

Terje Øgreid Årsvollveien 35, 4312 Sandnes 

e- post terje.ogreid@lyse.net