Skolehverdag og psykisk helse ved nevrofibromatose type 1 – Regionalt kurs for Helse Vest

booking image of + Skolehverdag og psykisk helse ved nevrofibromatose type 1 - Regionalt kurs for Helse Vest
Starter: 02.11.2017
Slutter: 02.11.2017
Sted: Grand Terminus Hotel, Bergen
Påmeldingsfrist: 18.10.2017

Aktuelle diagnoser:
Nevrofibromatose type 1

Målgruppe:
Fagpersoner og tjenesteytere i kommuner eller fylkeskommuner i Helse Vest som jobber med barn og unge i alderen 6-18 år med nevrofibromatose type 1 og deres familier.
Pårørende kan også delta.

Kursets målsetning:
Å gi ansatte i skolen kunnskap om aktuelle tiltak i skolehverdagen, med spesielt fokus på læring og sosial samhandling. Kurset vil også ta for seg ulike diagnosespesifikke utfordringer knyttet til overgangen til arbeidslivet.

Kursavgift:    
Kurset koster kun kr 700,-. Dette dekker materiell, lunsj og kaffe/te.
Pårørende deltar gratis.

Kurset arrangeres på Grand Terminus Hotel, Zander Kaaesgt. 6, 5015  Bergen

Påmelding

Har du spørsmål?
Faglig koordinator Livø Nyhus (lin@frambu.no)
Administrativ koordinator Berit Hundal (beh@frambu.no) Telefon 64 85 60 21
Telefon sentralbord 64 85 60 00