NF-linjen

 

NF-linjen er et lavterskeltilbud. Vi bidrar med informasjon, råd og veiledning . I tillegg er vi opptatte av forebygging, og har et ønske om å spre informasjon og kunnskap til alle som er berørt.

Tjenesten er gratis, men du som ringer betaler selv for tellerskrittene dine, etter gjeldende takster.

Ring oss på 41 20 29 06

Telefonen blir besvart mandag, onsdag og fredag mellom kl. 18:00 og 20:00

Samtalene er taushetsbelagt.

Møt andre i samme situasjon

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon?

NFFNF bidrar til et bedre liv for personer med NF og Schwannomatose og deres pårørende.

Bli medlem