Genetisk veiledning

 

Spørsmål omkring arvelighet av en sjelden tilstand eller sykdom i en familie kan være meget kompliserte. En spesialist i medisinsk genetikk vil kunne gi råd i slike tilfeller i forhold til gjentagelsesrisiko i senere svangerskap, muligheter for fosterdiagnostikk, muligheter for genetisk testing m.m. Genetisk veiledning tar sikte på å gi nøytral informasjon til hjelp for den enkelte person eller familie i sine vurderinger.

Alle leger kan henvise personer og familier til veiledning ved landets avdelinger for medisinsk genetikk. Ved mistanke om arvelige kreftformer, kan man i tillegg henvende seg til Avdeling for medisinsk genetikk ved Radiumhospitalet i Oslo.

 

Rikshospitalet 
Avd. for medisinsk genetikk
0027 Oslo
Telefon 23 07 45 18
Telefaks 23 07 40 08

 

Ullevål sykehus
Avd. for medisinsk genetikk

P.B. 1036, Blindern
0317 Oslo
Telefon 22 11 98 60

 

Haukeland sykehus
Avd. for medisinsk genetikk

5021 Bergen
Telefon 55 97 54 75
Telefaks 55 97 54 79

 

Regionsykehuset i Tromsø
Medisinsk genetisk avdeling

9038 Tromsø
Telefon 77 64 54 10
Telefaks 77 64 54 30

 

Det Norske Radiumhospitalet
Seksjon for medisinsk genetikk 

0310 Oslo 
Telefon 22 93 44 55