Genetikk og arvelære

 

Mange av tilstandene Frambu arbeider i forhold til er forårsaket av forandringer i arvestoffet. Her gjør vi derfor rede for en del grunnbegreper innenfor fagfeltet medisinsk genetikk.

 

Teksten er primært tenkt til oppslag av begreper vi har brukt i diagnosebeskrivelsene. For oversiktlighetens skyld har vi foretatt en del forenklinger, og unntak fra «reglene» kan forekomme. Den som vil lese mer, henvises til lærebøker i medisinsk genetikk, for eksempel for den videregående skolen. Videre kan man i økende grad finne informasjon om genetiske problemstillinger beregnet på legfolk på internett.

 

Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser.