Kjenner du noen som fortjener Ildsjelprisen i vår forening?

Hvorfor Ildsjelprisen?
Det er ingen begrensninger for hva Ildsjeler kan utrette. De ser potensielle løsninger og  skaper nye mål og aktiviteter. De er inspirasjonskilder og er gode rollemodeller som har stor betydning i vår forening.

Prisen utdeles for å markere, synliggjøre og fremme frivillig innsats og engasjement. Ildsjelprisen tildeles medlem som har vært aktiv i foreningen i minst 10 år og som har gjort en innsats utover det som normalt kan forventes.
Prisen utdeles for uegennyttig og allmennyttig innsats.

Hvordan nominere og utvelge?
Vi ber at dere tenker på hvilken person som kan være en god kandidat og at det sendes inn forslag til oss  innen 1. august. Vi tror denne prisen er viktig for å vise at det settes pris på den innsatsen som gjøres i vår forening.

Fyll ut skjemaet nedenfor for å sende inn forslag om hvem som er årets ildsjel og hvorfor.

Hvordan skjer utvelgelsen av kandidaten?
Ildsjelkomiteen skal gå  igjennom forslagene og bestemmer hvem som fyller kriteriene til å få prisen.

  • Komiteen kan avstå fra å dele ut prisen eller foreslå å dele prisen mellom flere kandidater.
  • Ildsjelprisen består av et diplom og en premie.
  • Ildsjelprisen overrekkes i år på 30-års jubileet i oktober.

Prisvinner skal omtales i NF-Nytt og på websider.

Tidligere  vinnere av Ildsjelprisen
Bjørn Bolstad
Guri Hoel
Toril Rørdam

Ildsjelprisen

  • Min kandidat til Årets Ildsjel 2017

  • For lite plass å skrive på? Eller ønsker du å sende oss noen bilder av årets Ildsjelkandidat? Last gjerne opp vedlegget ditt her.